RENK BELGELENDİRME
Your Cart

SU YALITIMCISI


SU YALITIMCISI MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
Renk belgelendirme, Su Yalıtımcısı mesleki yeterlilik belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0256 yetki numarası ile 16.09.2020 tarihinde MYK tarafından yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

Renk Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Merkezi, Su yalıtımcısı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini İstanbul merkez, Ankara, Mersin ve Iğdır sınav alanları ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.


SU YALITIMCISI BELGELENDİRME PROGRAMI
Su Yalıtımcısı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Su Yalıtımcısı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır. 


BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz:

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız!

Online başvuru için tıklayınız!


BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için RENK BELGELENDİRMEDEN bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ

Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız: 
Su Yalıtımcısı Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular

Uygulama (Performans) Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız:
 
 
Su Yalıtımcısı Performans Sorularının Kapsadığı Konular


Sınavlar, mülakat ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.