RENK BELGELENDİRME
Your Cart

SINAV GENEL KURALLARI

 ADAYLARIN UYMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

  • Sınavdan en az 15 dakika önce sınav alanında hazır bulunulur.
  • Sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahlar getirilmez.
  • Sınav başlamadan önce mobil cihazlar kapalı konuma getirilir ve erişilemeyecek şekilde kaldırılır.
  • Sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunulmaz.
  • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurulmaz, tütün ve tütün ürünleri kullanılmaz.
  • Sınav senaryosu gereği gerekmedikçe sınavlarda yasaklanmış gereçler kullanılmaz. (İlgili ulusal yeterlilikte izin verilmedikçe yasaklanmış gereçler; Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları; MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları; Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar; Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, vb. araçlar.
  • Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, vb.) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
  • Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınmaktadır. Kamera kayıtları incelemesinde sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları, RENK BELGELENDİRME yönetimince geçersiz sayılır.
  • Sınav kurallarına uymayan, sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini tehlikeye atan ve uyarıya rağmen bu davranışı sürdüren, rahatsızlanarak sınava devam edemeyecek duruma gelenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişiler sınav alanından çıkartılır.
  • Sınav gidişatının ya da çevresel koşulların sınav alanında bulunanların güvenliğini tehlikeye atması durumunda, sınav görevlilerinin görevini yerine getirmesine engel olan durumların ortaya çıkması halinde adayların sınavı durdurulur.