RENK BELGELENDİRME
Your Cart

BELGE, LOGO VE MARKA KULLANIMI

 

Belge Kullanım Şartları:

 1. Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.
 2. Belgeyi kullandırma hakkı RENK BELGELENDİRME'ye aittir. Şirketimiz tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, şirketimiz belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.
 3. Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları RENK BELGELENDİRME'nin web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek, gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.
 4. Belge sahibi, belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, RENK BELGELENDİRME tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları şirketimize sunmak zorundadır.
 5. Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması durumunda belge sahibi; RENK BELGELENDİRME'nin belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını bilmekle yükümlüdür.
 6. Belge sahibi, belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi şirketimize iade edecektir.
 7. Kişi, sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmak zorundadır.
 8. Kişi, belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son verecek, şirketimiz tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade edecektir.
 9. Belgenin iptal edilmesi durumunda şirketimiz belge sahibinin web sayfasındaki kişisel hesaplarını kapatacaktır.
 10. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için şirketimiz tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini belge sahibi yerine getirecektir.
 11. Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak ve doğru olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.
 12. Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak şirketimize bildirecek ve güncelliğini sağlayacaktır.
 13. RENK BELGELENDİRME tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacaktır.


Logo ve İşaret Kullanım Şartları:

 1. RENK BELGELENDİRME logosunu belge sahibi, şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunların dışında logoyu üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz, kullanamaz.
 2. Logo/işaret sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
 3. Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.
 4. Belge sahibi personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/işaret kullanımını durduracaktır.
 5. Belge sahibi personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.
 6. Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Sınav Belgesinde RENK BELGELENDİRME logosu yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri şirketimiz tarafından gönderilir.
 7. Gönderilen logolar da izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.
 8. Kurum logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. RENK BELGELENDİRME logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar şirketimizden temin edilmelidir.
 9. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.
 10. Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda şirketimiz bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.