RENK BELGELENDİRME
Your Cart

Kalite Politikamız


KALİTE POLİTİKAMIZ

RENK BELGELENDİRME, vizyon ve misyonu doğrultusunda etik ilkelere bağlı kalarak, hizmet sunduğu kişi ve kurumların memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak,

Belgelendirme faaliyetlerini tarafsız, adilane ve hiçbir kimseye ayrımcılık yapmadan yürütmek,

Belgelendirme faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç, dış, ticari, mali ve diğer baskıların önlenmesini sağlamak,

Yasal mevzuatlar ile uyumlu, ilgili tarafların katılımını teşvik edici metotlar geliştirerek, kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini, sistemin sürekliliğini ve etkinliğini sağlamak,

Çalışanlarımızın teknik yeterliliğini artırmak amacıyla sürekli eğitimini sağlayarak, kalite sistemini oluşturan politika ve prosedürlere uygun olarak faaliyet gerçekleştirmelerini sağlamak,

TS EN ISO 9001, TS EN ISO/IEC 17024, ilgili Ulusal Yeterlilik ve Meslek Standartlarının gerekliliklerini karşılayarak, artan bir kalite anlayışıyla Personel Belgelendirme hizmetlerini sunmak,

Kalite Politikamız olup; bu politikanın sürdürülmesi RENK BEKLGELENDİRME organizasyon yapısına dahil olan herkesin sorumluluğundadır.