RENK BELGELENDİRME
Your Cart

Gizlilik ve Tarafsızlık Metni


 
 • Kuruluşumuzda gerçekleştirilen belgelendirme hizmetlerinin, TS EN ISO/IEC 17024 Standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımızı,
 • Yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve bunların tutarlı bir şekilde yerine getirilmesinde etkin olacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerini tarafsız bir şekilde yürüteceğimizi ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermeyeceğimizi,
 • Kuruluşumuzun tarafsızlığına yönelik riskleri devamlı surette belirleyeceğimizi,
 • Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin olarak tarafsız davranacağımızı,
 • Yürütülen belgelendirme faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlığı ve doğruluğuyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içinde yer almayacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev ve sorumlulukları olan personelin, görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda belgelendirme faaliyetlerinde görevlendirmeyeceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak yasal mevzuat ve ilgili belgelendirme programı şartlarına uyacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizlilik ilkesine bağlı olarak yürüteceğimizi,
 • Belgelendirme prosesi sırasında elde ettiğimiz veya başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş kişi dışındaki kaynaklardan elde ettiğimiz bilgileri; yasaların bu tür bilgilerin açıklanmasını gerektirdiği durumlar hariç, kişinin (başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişi) yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan bir tarafa açıklamayacağımızı,
 • Yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermemiz gerektiğinde, yasal bir engel yoksa temin edilecek bilgileri söz konusu kişi veya kurumlara bildireceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personele, kararlarını etkileyecek hiçbir baskı uygulamayacağımızı,
 • Adayların, sınav ve eğitiminde yer almış personelimize, hiçbir şekilde belgelendirme kararı verdirmeyeceğimizi,
 • Son 2 (iki) yıl içerisinde kusurlu eylemi nedeniyle herhangi bir Personel Belgelendirme Kuruluşunun yetkisinin kaldırılmasına veya akreditasyonun iptaline neden olmuş kişilere görev vermeyeceğimizi,
 • Eğitim ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin ayrımını ve tarafsızlığını güvence altına alacağımızı,
 • Sahibi/Ortağı olduğum diğer iş bağlantılarımın, Renk Akademi Eğitim Belgelendirmenin faaliyetlerine hiçbir şekilde nüfuz etmesine müsaade etmeyeceğimizi,
 • Sahibi/Ortağı olduğum diğer şirketlerimde çalışan personele ve yakın akrabalarıma (3. dereceye kadar), Renk Akademi Eğitim Belgelendirme tarafından belgelendirme yapılmayacağını,
 • Belgelendirme aşamasında bulunan yahut belgelendirmeye hak kazanmış adaylardan, kendi adıma veya şirket adına, hiçbir surette hediye kabul etmeyeceğimizi,
 • Tarafsızlığımızın esasını aksettiren; bağımsızlık, çıkar çatışmalarından uzak olma, yanlılıktan uzak olma, önyargılardan uzak olma, nötr olma, adil olma, açık fikirlilik, iltimas yapmama, önyargısız olma ve dengenin korunması ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi,
 • Taahhüt ve beyan ederiz.

  Ümmühan YAŞAR

  Genel Müdür