RENK BELGELENDİRME
Your Cart

ENGELLİLERE SAĞLANAN HİZMETLER

 

İlgili Ulusal yeterlilik birimlerinden sınava girecek olan adayların engel durumlarından dolayı teorik ve uygulamalı sınavlarda karşılaşabilecekleri makul sorunlar için, kuruluşumuz aşağıda belirtilen önlemleri alarak fırsat eşitliğini sağlamak ve adayların başarılarına pozitif katkıda bulunmaktadır.


Başvuruda bulunmak isteyen engelli adaylar, Web adresinden yapılacak online başvuruda ihtiyaçlarını belirterek başvuruda bulunabilirler. Yapılan başvurular değerlendirilerek, teorik ve performans sınavına girmesi uygun görülmeyen engele sahip (ağır uzuv kayıpları, görme engelleri ve zihinsel engelliler vs.) adaylara sınav esnasında karşılaşabilecekleri zorluklar anlatılır ve gerek görülürse başvuruları kabul edilmez. Başvuruları kabul edilen engelli adaylardan engel durumunu gösteren sağlık raporu istenir.


Başvurusu kabul edilen engelli adaylar için;

  • Sınav salonları engelli adayların ulaşılabilirliği göz önünde bulundurularak düzenlenir.
  • Değerlendirici tarafından sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak olan duyuru, hatırlatma ya da düzeltmelerin engelli adayların engel durumları göz önünde bulundurularak yapılması sağlanır.
  • İhtiyaç duyulması halinde engelli adayların teorik ve performans sınavlarına yardımcı araç-gereçleri (teleskopik gözlük, büyüteç vs.) temin etmeleri halinde sınava girmeleri sağlanır.
  • İhtiyaç olması halinde engelli adayların sınavlara ilaç, tıbbi malzeme ya da sıvı ile (diyabetik ekipmanlar vb.) girmelerine izin verilir.
  • Kısmi görme kaybı olan adaylar için soru kitapçığı ve diğer sınav materyalleri daha büyük puntolarla yazılır.


Başvurusu kabul edilen okur yazarlığı olmayan adaylar için;

Türkçe bilmeyen adaylar ve/veya okur yazarlığı olmayan adaylar için sınav esnasında yeminli tercüman görevlendirilir. Bu durumda ortaya çıkacak ek sınav maliyeti adaya başvuru aşamasında bildirilir.