RENK BELGELENDİRME
Your Cart

BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİLERİN SORUMLULUKLARI

 

 1. RENK BELGELENDİRME (Kuruluş) sınav başvuru formunda, bildirdiğim tüm kişisel bilgilerin şahsıma ait, tam ve doğru olduğunu teyit eder, verdiğim bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda kuruluşa en kısa sürede bildireceğimi,
 2. Beyan etmiş olduğum kişisel bilgilerde bir eksiklik veya hata olduğunun ortaya çıkması veya sertifika bedelinin tahsil edilememesi durumlarında kuruluşun sertifika başvurusunu reddetme, sertifika verilmiş ise sertifikayı askıya alma veya iptal etme hakkının saklı olduğunu,
 3. Başvurduğum sertifikayı yanlış ve yönlendirici bir şekilde kullanmayacağımı,
 4. Başvurduğum sertifikayı, Kuruluşun itibarını zedeleyecek bir şekilde kullanmayacağımı,
 5. Belgelendirme programının ilgili hükümlerine (Ulusal Yeterliliklere) riayet edeceğimi,
 6. Başvurduğum sertifikayı yalnızca belgelendirmenin kapsamında yer alan konular için beyan edeceğimi, kapsama ilişkin olarak öngörülen sınırlar ve mevzuat çerçevesinde kullanacağımı,
 7. Ulusal yeterliliğin kapsamında yapılan revizyonlara uygun olarak yeniden sınav, yeniden değerlendirme veya ek evrak taleplerini yerine getireceğimi,
 8. Kuruluşun belgeyi askıya alması halinde, askıya alma süresi boyunca belgeyi kullanmayacağımı,
 9. Kuruluş tarafından belgenin geri çekilmesi halinde belgelendirme statüsüne ilişkin hiçbir referansı kullanmayacağımı,
 10. Sertifika geçerlilik süresini takip sorumluluğunun şahsımda olduğunu, geçerlilik süresi dolan sertifikanın Kuruluş tarafından iptal edileceğini,
 11. Sertifikamı kaybetmem durumunda, Kuruluşa yeniden sertifika düzenlenmesi için ücret ödeyeceğimi,
 12. Sınav yöntemi, sınav soruları, değerlendirme yöntemleri ve belgelendirme ile ilgili itirazlarımı ve şikayetlerimi Kuruluşa bizzat ve en kısa sürede bildireceğimi,
 13. Kuruluşun imzam ile kayıt altına aldığı Belgelendirme Sözleşmesindeki gereklilikleri yerine getireceğimi, kabul, beyan, taahhüt ve ikrar ederim.