RENK BELGELENDİRME
Your Cart

Başvuru Ve Kayıt İşlemleri

 

Başvuruların Alınması


RENK BELGELENDİRME tarafından belgelendirilmek isteyen başvuru sahipleri, almak istedikleri yeterlilik kapsamında, ister kuruluşun merkez ofisine gelerek, isterlerse web sitesi üzerinden ilgili Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuruda bulunabilirler.


Tüm başvuru sahipleri, başvuruda bulunulacak kapsamlar için sınav başvuru formlarını eksiksiz doldurmak, ıslak imza ile imzalamak ve aşağıdaki evraklar ile birlikte kuruluşa ulaştırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde sınava başvuruları kabul edilmez.


Başvuru sahibinin, başvuru sırasında sınavın yapılmasına engel teşkil edecek herhangi bir özel durumu ve/veya fiziksel engelinin tespiti veya beyanı halinde, başvuru onayı karar verici tarafından verilir. Kararın verilememesi durumunda, başvuru sahibine iş yeri hekiminden rapor alınması istenir.  Aksi takdirde sınava başvuruları kabul edilmez.


Başvuruda istenilen evraklar;


  • Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi
  • Ödeme Belgesi (Sınav ücreti ve belge masraf karşılığı dekont, Sınav ücreti RENK BELGELENDİRME banka hesabına; adayın Adı Soyadı, T.C. Kimlik No ve sınava girilecek yeterlilik açıklamaları belirtilerek yatırılmalıdır.)
  • Başvuru yapılan Ulusal Yeterliliğin, Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları Kısmında belirtilen belgeler.


Tüzel kişilikler kendi personelinin belgelendirilmesi için RENK BELGELENDİRME'ye tek nokta başvurusunda bulunabilir. Tek nokta başvurusunda, bireysel başvurudan farklı olarak herhangi bir işlem yapılmaz. RENK BELGELENDİRME, anlaşmasını tüzel kişilik ile yapmış olsa da belgelendirme sadece belge almaya hak kazanmış şahıslara verilir.


Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Bilgilendirilmesi


Başvuru sahibi, başvuruda istenilen evrakları RENK BELGELENDİRME'ye iletmesinin ardından, başvuru değerlendirmesi sonucu başvuru sahibine en geç 7 iş günü içerisinde bildirilir.


Başvuru sahibi, başvurusunun durumu ile ilgili her zaman RENK BELGELENDİRME'yi arayarak bilgi edinme hakkına sahiptir.


Online başvuru yapmak için tıklayınız.