RENK BELGELENDİRME
Your Cart

Başvuru Sahibinin Hakları

 

Başvuru Sahibinin Hakları


 1. Merkezi belgelendirme faaliyetleri kapsamında yer alan Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme başvurusunda bulunabilir.
 2. Başvuru sahipleri; sınava ilişkin bilgileri MYK WEB Portalına girilmeden önce başvurularını iptal edebilirler. Başvurusunu iptal eden adayların ödediği sınav ücretleri bildirecekleri banka hesaplarına 7 (yedi) gün içerisinde iade edilir.
 3. Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) kabul edilen Ulusal Yeterlilik esaslarına, Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) yapılan akrediteye esas olan standardın gerekleri çerçevesinde uygulanan prosedürlere uygun sınava girebilir.
 4. Girdiği ilk sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava ücretsiz girebilir. Bir yıl içerisinde sınav hakkını kullanmayanlar belge sahibi olabilmek için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Bu durumda yeniden sınav ücreti öder.
 5. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda ulusal yeterliliklerde belirtilen süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.
 6. Başvuru, Sınavlar, Ölçme Değerlendirme, Belgelendirme, Gözetim vb. süreçlerinde uygulanan işlemler hakkında kişi ya da içerik bazında itiraz veya şikâyette bulunabilir.
 7. Belgelendirme süreçlerinde şahsı ile ilgili ölçme ve değerlendirme uygulamaları ve sonuçları hakkında bilgi alabilir. Ve tüm bilgilerinin gizliliğini talep edebilir.
 8. Başvuru sahipleri sınav öncesinde oturdukları sıra, sandalye,  ortamdaki gürültü, ortamdaki aydınlatma miktarı ve ortamdaki havadan rahatsızlık duydukları zaman durumu sınav gözetmenlerine aktarabilir, değişiklikler talep edebilirler.
 9. Başvuru sahipleri sınav esnasında soru kitaplarında baskıdan kaynaklanan hatalar olduğunda soru kitapçığının değişmesini talep edebilir.
 10. Başvuru sahibi Europass Sertifika Eki hakkında bilgilendirilme hakkı vardır. Başvuru sahibi Renk Belgelendirme tarafından yapılan sınavlarda başarılı olup, Mesleki Yeterlilik Belgesi kazanmaya hak kazandığında Europass Sertifika Ekini Europass Merkezi Veri Tabanından indirebileceği gibi söz konusu dokümanı Akademi Belgelendirmeden de talep edebilir.
 11. Europass Sertifika Eki hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.
 12. Başvuru sahibinin TÜRKAK ve MYK’ya itiraz ve şikayet hakkı vardır.